HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDCùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài
4 3 2 1 Qua núi qua sông
qua đồng lúa chín
ta nghe xao xuyến
tiếng gọi thiết tha
ngọn lửa trong tim
những chiều hành quân
sáng lên lời ca
những người anh hùng.
Qua đất trung du
xanh màu lá biếc
quê anh yêu dấu
tím đỏ đồi sim
chân bước đi xa
lòng còn để lại
quê hương anh đấy
ngỡ quê hương mình.
Nguyễn Viết Xuân
lời anh nói
thiết tha
theo ngọn gió
bay xa
như khúc ca
giục giã
thôi thúc
trong lòng tôi
tiến quân
trên đường dài
đường hành quân
qua núi cao
vực sâu
tôi đi hờn căm
sôi trong máu.
Nguyễn Viết Xuân
trận địa
khắp nơi nơi
anh lại đứng
bên tôi
nhằm quân thù
mà bắn
đôi mắt
như lửa sôi
đốt thiêu
quân thù này.
Trận địa đây
đất nước
của mình đây
lời anh vẫn
vang lên hùng tráng
kể từ nay
sông núi
hay biển khơi
còn in
dấu chân
anh đời đời.
4 3 2 1 Qua núi qua sông
qua đồng lúa chín
ta nghe xao xuyến
tiếng gọi thiết tha
ngọn lửa trong tim
những chiều hành quân
sáng lên lời ca
những người anh hùng.
Qua đất trung du
xanh màu lá biếc
quê anh yêu dấu
tím đỏ đồi sim
chân bước đi xa
lòng còn để lại
quê hương anh đấy
ngỡ quê hương mình.
Nguyễn Viết Xuân
lời anh nói
thiết tha
theo ngọn gió
bay xa
như khúc ca
giục giã
thôi thúc
trong lòng tôi
tiến quân
trên đường dài
đường hành quân
qua núi cao
vực sâu
tôi đi hờn căm
sôi trong máu.
Nguyễn Viết Xuân
trận địa khắp
nơi nơi
anh lại đứng
bên tôi
nhằm quân thù
mà bắn
đôi mắt
như lửa sôi
đốt thiêu
quân thù này.
Trận địa đây
đất nước
của mình đây
lời anh vẫn
vang lên hùng tráng
kể từ nay
sông núi
hay biển khơi
còn in
dấu chân anh
đời đời.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke