HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDCuộc Đời Vẫn Đẹp Sao
4 3 2 1 Cuộc đời
vẫn đẹp sao
tình yêu
vẫn đẹp sao
dù đạn bom
man rợ thét gào
dù thân thể
triền miên
mang đầy thương tích
dù xa cách
hai ngả đường
chiến dịch
ta vẫn cùng
chung nhau
một ánh trăng ngần.
Một tiếng chim ngân
một làn gió biển
một sớm mai kia
trước cửa hầm
dã chiến
thấ y trời xanh
xao xuyến
ở trê n đầu
ta vẫn thầm
hái ho a tặ ng nhau.
Ôi trái tim
Việt Nam
như mặt trời
trước ngực
giữa thế kỷ
hai mươi cháy rực
sá ng ngàn năm
ngàn năm.
Cuộc đời
vẫn đẹp sao
tình yêu
vẫn đẹp sao
dù đạn bom
man rợ thét gào
dù thân thể
triền miên
mang đầy thương tích
dù xa cách
hai ngả đường
chiến dịch
ta vẫn cùng chung nhau
một ánh trăng ngần.
Một tiếng chim ngân
một làn gió biển
một sớm mai sương
trước cửa hầm
dã chiến
thấy trời xanh
xao xuyến
ở trê n đầu
ta vẫn thầm
hái hoa tặng nhau.
Ôi trái tim
Việt Nam
như mặt trời
trước ngực
giữa thế k ỷ
hai mươi cháy rực
sá ng ngàn năm
ngàn năm.
4 3 2 1 Cuộc đời
vẫn đẹp sao
tình yêu
vẫn đẹp sao
dù đạn bom
man rợ thét gào
dù thân thể
triền miên
mang đầy thương tích
dù xa cách
hai ngã đường
chiến dịch
ta vẫn cùng chung nhau
một ánh trăng ngần.
Một tiếng chim ngân
một làn gió biển
một sớm mai sương
trước cửa hầm
dã chiến
th ấy trời xanh
xao xuyến
ở trê n đầu
ta vẫn thầm
hái hoa tặ ng nhau.
Ôi trái tim
Việt Nam
như mặt trời
trước ngực
giữa thế kỷ
hai mươi cháy rực
s áng ngàn năm
ngàn năm
giữa thế kỷ
h ai mươi cháy rực
s áng ngàn năm
ngàn năm.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke