HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDĐò Qua Bến Sông
Đò qua bến sông
sóng vỗ tình tôi
Có nhớ người thương
đang đợi chờ đò qua đón đưa
Đò qua bến sông
mai mối cưới xin
Em đã quên rồi
quên rồi có kẻ chờ mong
Tình tôi lẻ loi
cứ ngắm hoàng hôn
Tiếng cung buồn kêu
như nặng lòng tình tôi nĩ non
Vầng trăng đã lên
soi bóng khóm tre
Sao ánh trăng thề
âm thầm trĩu nặng sầu thương
Đò qua bến sông
chia tình tôi bên lỡ bên bồi
Tui nhớ tui thương
thương một người
cùng tui nắng mưa
Ngày xưa bé thơ
câu thề không
chia cách đôi bờ
Bên kia bên này
bây giờ tuy gần mà xa
Ai sẽ chờ mong
ai lỡ thương rồi
Cách nữa dòng sông
sao nghe lòng
quặng đau chín sông
Bên lỡ mình tui
em ở bên bồi
Bên lỡ bên bồi
người ơi đò qua bến sông
Đò qua bến sông
sóng vỗ tình tôi
Có nhớ người thương
đang đợi chờ đò qua đón đưa
Đò qua bến sông
mai mối cưới xin
Em đã quên rồi
quên rồi có kẻ chờ mong
Tình tôi lẻ loi
cứ ngắm hoàng hôn
Tiếng cung buồn kêu
như nặng lòng tình tôi nĩ non
Vầng trăng đã lên
soi bóng khóm tre
Sao ánh trăng thề
âm thầm trĩu nặng sầu thương
Đò qua bến sông
chia tình tôi bên lỡ bên bồi
Tui nhớ tui thương
thương một người
cùng tui nắng mưa
Ngày xưa bé thơ
câu thề không
chia cách đôi bờ
Bên kia bên này
bây giờ tuy gần mà xa
Ai sẽ chờ mong
ai lỡ thương rồi
Cách nữa dòng sông
sao nghe lòng
quặng đau chín sông
Bên lỡ mình tui
em ở bên bồi
Bên lỡ bên bồi
người ơi đò qua bến sông
Ai sẽ chờ mong
ai lỡ thương rồi
Cách nữa dòng sông
sao nghe lòng
quặng đau chín sông
Bên lỡ mình tui
em ở bên bồi
Bên lỡ bên bồi
người ơi đò qua bến sông
Bên lỡ bên bồi
người ơi đò qua bến sông


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke