HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDĐội Kèn Tý Hon
4 3 2 1 Te tò te
đây là ban
kèn hơi
tò tò tò tò te
có anh nào
muốn chơi
mau vào đây
góp thêm
kèn te tí
tò tò tò te tí
bước đều chân
cùng đi.
Te tò te
anh nào kêu
thật to
tò tò tò tò te
đứng ra
đằng trước cho
anh nào kêu
bé trong mồm
te tí
tò tò tò te tí
sắp đằng sau
cùng đi.
4 3 2 1 Te tò te
đây là ban
kèn hơi
tò tò tò tò te
có anh nào
muốn chơi
mau vào đây
góp thêm
kèn te tí
tò tò tò te tí
bước đều chân
cùng đi.
Te tò te
anh nào kêu
thật to
tò tò tò tò te
đứng ra
đằng trước cho
anh nào kêu
bé trong mồm
te tí
tò tò tò te tí
sắp đằng sau
cùng đi.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke