HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDGọi Trăng Là Gì
Có người gọi Ông trăng
bạn em lại nói Chị Hằng
Riêng em
em thích Trăng rằm
Trăng rằm sáng trong
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
trăng treo
ngọn khế trong vườn
Trăng leo lên khắp mọi nhà
Trăng lặng cùng cá dưới ao
Mẹ ơi Trăng tròn đẹp quá
con biết kêu Trăng là gì
con muốn gọi Trăng là bạn
bạn Trăng của tuổi thơ
Có người gọi Ông trăng
bạn em lại nói Chị Hằng
Riêng em
em thích Trăng rằm
Trăng rằm sáng trong
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
trăng treo
ngọn khế trong vườn
Trăng leo lên khắp mọi nhà
Trăng lặng cùng cá dưới ao
Mẹ ơi Trăng tròn đẹp quá
con biết kêu Trăng là gì
con muốn gọi Trăng là bạn
bạn Trăng của tuổi thơ
Có người gọi Ông trăng
bạn em lại nói Chị Hằng
Riêng em
em thích Trăng rằm
Trăng rằm sáng trong
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
trăng treo
ngọn khế trong vườn
Trăng leo lên khắp mọi nhà
Trăng lặng cùng cá dưới ao
Mẹ ơi Trăng tròn đẹp quá
con biết kêu Trăng là gì
con muốn gọi Trăng là bạn
bạn Trăng của tuổi thơ
Có người gọi Ông trăng
bạn em lại nói Chị Hằng
Riêng em
em thích Trăng rằm
Trăng rằm sáng trong
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
trăng treo
ngọn khế trong vườn
Trăng leo lên khắp mọi nhà
Trăng lặng cùng cá dưới ao
Mẹ ơi Trăng tròn đẹp quá
con biết kêu Trăng là gì
con muốn gọi Trăng là bạn
bạn Trăng của tuổi thơ
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
trăng treo
ngọn khế trong vườn
Trăng leo lên khắp mọi nhà
Trăng lặng cùng cá dưới ao
Mẹ ơi Trăng tròn đẹp quá
con biết kêu Trăng là gì
con muốn gọi Trăng là bạn
bạn Trăng của tuổi thơ


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke