HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDHồ Trên Núi
4 3 2 1 Núi ơi núi
thuyền ơi thuyền
mây ơi mây
nước ơi nước
thuyền ta ngược
thuyền ta xuôi
giữa dòng nước bạc
nhịp chèo ta bơi
ai đắp đập
ai phá núi
cho hồ nước đầy
là mặt gương soi
Non xanh
là nướ c biếc ơi a
khoa n nhặt má i
chèo hừ là
khoa n nhặt má i
chèo ối a
Nhìn bóng chiều
in ngấn nước
ta nhìn đất trời
một dòng nghiêng soi
nghe tiếng rừng
nghe tiếng suối
xôn xao mái chèo
nhịp đời sinh sôi
thuyền về
mà bến mới ớ i a
cá nặng lưới đầy
hừ là
cá nặng lưới đầy
ối a
thuyền ta ngược
thuyền ta xuôi
giữa dòng nước bạc
nhịp chèo ta bơi
ai đắp đập
ai phá núi
cho hồ nước đầy
là mặt gương soi
Non xanh
là nước biếc ối a
khoan nhặt mái
chèo hừ là
khoan nhặt mái
chèo ối a
Nhìn bóng chiều
soi ngấn nước
ta nhìn đất trời
một dòng nghiêng soi
nghe tiếng rừng
nghe tiếng suối
xôn xao mái chèo
nhịp đời sinh sôi
thuyền về
mà bến mới ối a
cá nặng lưới đầy
hừ là
cá nặng lưới đầy
ối a
Núi ơi núi
thuyền ơi thuyền
mây ơi mây
nước ơi nước
ơ ơ ơ.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke