HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDHồn Thiêng Đất Việt
Thời xưa
thiếu nhi đầu ba vá
Cờ lau
phất cao giữa đồng sâu
Trò chơi
chiến binh trên mình trâu
Mười hai
sứ quân cúi gục đầu
Ngồi ôn
tích xưa nhìn trăng sáng
Thời gian
lướt theo vết thời gian
Tài nhân
hóa thân trong lầm than
Hồn thiêng
núi sông hóa sử vàng
Trang sử vàng
tình yêu Việt Nam
Son sắt từ
cái thuở mang gươm
thời nỏ cung thời cưỡi voi
Linh hồn Trống Đồng
Trang sử vàng
Rồng cháy thời gian
Hóa thân từ
đau khổ lầm than..
Người Việt Nam
Lạc Hồng danh tiếng
Mãi tự hào
con cháu Rồng Tiên
Nhớ sử vàng
dòng máu Hùng Vương
Thoát thai thành
văn hiến ngàn năm
Người VIệt Nam
tấm lòng nhân ái
Mãi tự hào
lịch sử nước Việt Nam
Thời gian theo vết thời gian
tình yêu đất nước Việt Nam
Rồng trôi hơn bốn ngàn năm
Hồn thiêng
đất nước Việt Nam
Nam quốc sơn hà
Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận
tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ
lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan
thủ bại hư
Trang sử vàng
tình yêu Việt Nam
Son sắt từ
cái thuở mang gươm
thời nỏ cung thời cưỡi voi
Linh hồn Trống Đồng
Trang sử vàng
Rồng cháy thời gian
Hóa thân từ
đau khổ lầm than..
Người Việt Nam
Lạc Hồng danh tiếng
Mãi tự hào
con cháu Rồng Tiên
Nhớ sử vàng
dòng máu Hùng Vương
Thoát thai thành
văn hiến ngàn năm
Người VIệt Nam
tấm lòng nhân ái
Mãi tự hào
lịch sử nước Việt Nam
Thời gian theo vết thời gian
tình yêu đất nước Việt Nam
Rồng trôi hơn bốn ngàn năm
Hồn thiêng
đất nước Việt Nam


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke