HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDKhông Giờ Rồi
Không giờ rồi
em ngủ đi thôi
Hơi đâu mà lo lắng em ơi
Thà nghèo mà biết
mến thương nhau
Còn hơn giàu có
đổi thay nhau
Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao...
Không giờ rồi
anh biết chưa anh
Sao anh còn
thao thức trong đêm.
Bọn mình nghèo túng
để cho quen
Ngày sau giàu có
mới thương thêm
Thôi em đừng buồn nhé em...
Anh ơi!
Anh suy nghĩ chi từng giờ
Cho em gối chăng ơ thờ
Gần nhau như bơ vơ tội lắm
Em ơi!
Rằng trời sinh voi sinh cỏ
Đâu ai đói mà em lo
Em thao thức hoài
thêm ốm ho..
Không giờ rồi
ta ngủ cho say
Mai đây còn lo kế sinh nhai
Bọn mình giờ
vẫn trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
Không bao giờ tình nhạt phai...
Không giờ rồi
em ngủ đi thôi
Hơi đâu mà lo lắng em ơi
Thà nghèo mà biết
mến thương nhau
Còn hơn giàu có
đổi thay nhau
Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao...
Anh ơi!
Anh suy nghĩ chi từng giờ
Cho em gối chăng ơ thờ
Gần nhau như bơ vơ tội lắm
Em ơi!
Rằng trời sinh voi sinh cỏ
Đâu ai đói mà em lo
Em thao thức hoài
thêm ốm ho...
Không giờ rồi
ta ngủ cho say
Mai đây còn lo kế sinh nhai
Bọn mình giờ
vẫn trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
Không bao giờ tình nhạt phai...
Bọn mình giờ
vẫn trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
Không bao giờ tình nhạt phai...
Bọn mình giờ
vẫn trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
Không bao giờ tình nhạt phai...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke