HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDKiếp Ăn Chơi (Remix)
Khi xưa ta giàu sang
Có biết bao cuộc vui
Cho ta những
giấc mơ hảo huyền
Ta đi mua niềm vui
Thâu đêm những cuộc chơi
Có biết đến
bao giờ buồn đâu
Hôm nay chẳng còn ai
Cuộc chơi khi đã tàn canh
Trong tay ta
đâu còn tiền đâu
Giờ thì nghèo kiết xác
Cũng chẳng còn
mấy ai thèm chơi
Khi xưa ta
đem tiền mua bạn
Ta đi mua niềm vui
Giờ đây phải chấp nhận thôi
Ðừng dùng tiền
để mua cuộc chơi
Khi xưa ta giàu sang
Có biết bao cuộc vui
Cho ta những
giấc mơ hảo huyền
Ta đi mua niềm vui
Thâu đêm những cuộc chơi
Có biết đến
bao giờ buồn đâu
Hôm nay chẳng còn ai
Cuộc chơi khi đã tàn canh
Trong tay ta
đâu còn tiền đâu
Giờ thì nghèo kiết xác
Cũng chẳng còn
mấy ai thèm chơi
Khi xưa ta
đem tiền mua bạn
Ta đi mua niềm vui
Giờ đây phải chấp nhận thôi
Ðừng dùng tiền
để mua cuộc chơi
Khi xưa ta giàu sang
Có biết bao cuộc vui
Cho ta những
giấc mơ hảo huyền
Ta đi mua niềm vui
Thâu đêm những cuộc chơi
Có biết đến
bao giờ buồn đâu
Hôm nay chẳng còn ai
Cuộc chơi khi đã tàn canh
Trong tay ta
đâu còn tiền đâu
Giờ thì nghèo kiết xác
Cũng chẳng còn
mấy ai thèm chơi
Khi xưa ta
đem tiền mua bạn
Ta đi mua niềm vui
Giờ đây phải chấp nhận thôi
Ðừng dùng tiền
để mua cuộc chơi
Giờ thì nghèo kiết xác
Cũng chẳng còn
mấy ai thèm chơi
Khi xưa ta
đem tiền mua bạn
Ta đi mua niềm vui
Giờ đây phải chấp nhận thôi
Ðừng dùng tiền
để mua cuộc chơi


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke