HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDLời Chào Của Em
Đi đến nơi nào
lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
con đường bớt xa
Lời chào thành quả
khi gặp các cụ già
Lời chào thành hoa
nở vui trên đường xa
Lời chào của em
là cơn gió mát
Mang theo tiếng hát
mỗi sớm từng chiều
Lời chào của em
là cơn gió mát
Nên dẫu đi đâu
em cũng mang theo
Đi đến nơi nào
lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
con đường bớt xa
Lời chào thành quả
khi gặp các cụ già
Lời chào thành hoa
nở vui trên đường xa
Lời chào của em
là cơn gió mát
Mang theo tiếng hát
mỗi sớm từng chiều
Lời chào của em
là cơn gió mát
Nên dẫu đi đâu
em cũng mang theo
Đi đến nơi nào
lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
con đường bớt xa
Lời chào thành quả
khi gặp các cụ già
Lời chào thành hoa
nở vui trên đường xa
Lời chào của em
là cơn gió mát
Mang theo tiếng hát
mỗi sớm từng chiều
Lời chào của em
là cơn gió mát
Nên dẫu đi đâu
em cũng mang theo
Nên dẫu đi đâu
em cũng mang theo


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke