HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDLời Hát Vòng Nước Xoáy
Ah, giọt mưa
giọt mưa lất phất rơi
Ah, dòng sông
dòng sông tôi nuốt trôi
Ah, vòng xoay
vòng xoay tôi nước réo sôi
Ah, lòng đen
lòng đen hun hút kéo tôi.
Nuốt... nuốt... nuốt... nuốt
Trôi bóng ngày,
nuốt trôi bóng người
nuốt cành củi khô.
Nuốt... nuốt... nuốt... nuốt
Trôi bóng đò
nuốt trôi tiếng hò
nuốt lời nỉ non...
Dùng dằng
bao con nước xoáy
lôi tôi vào mê cung.
Vòng vèo bao cơn lũ cuốn
xô tôi thành đêm đen.
Nhập nhằng trong cơn mưa gió
bao linh hồn rong chơi.
Chập chờn, vòng quay năm tháng
tôi không đầy, không vơi.
Vì sao mà tôi dan díu
với thâm sâu những nâu bùn
Kìa con tôi, ôi
từng vòng nước xoáy
vẫn lăn tăn giữa mặt sông.
Vì sao mà tôi vẫn nhúng
đôi tay tôi xuống đen ngòm
Kìa con tôi ôi
lại thành lũ cuốn
mãi ganh đua
giữa dòng sông...
Ah, giọt mưa
giọt mưa lất phất rơi
Ah, dòng sông
dòng sông tôi nuốt trôi
Ah, vòng xoay
vòng xoay tôi nước réo sôi
Ah, lòng đen
lòng đen hun hút kéo tôi.
Nuốt... nuốt... nuốt... nuốt
Trôi bóng ngày,
nuốt trôi bóng người
nuốt cành củi khô.
Nuốt... nuốt... nuốt... nuốt
Trôi bóng đò
nuốt trôi tiếng hò
nuốt lời nỉ non...
Dùng dằng
bao con nước xoáy
lôi tôi vào mê cung.
Vòng vèo bao cơn lũ cuốn
xô tôi thành đêm đen.
Nhập nhằng trong cơn mưa gió
bao linh hồn rong chơi.
Chập chờn, vòng quay năm tháng
tôi không đầy, không vơi.
Vì sao mà tôi dan díu
với thâm sâu những nâu bùn
Kìa con tôi ôi
từng vòng nước xoáy
vẫn lăn tăn giữa mặt sông.
Vì sao mà tôi vẫn nhúng
đôi tay tôi xuống đen ngòm
Kìa con tôi ôi
lại thành lũ cuốn
mãi ganh đua
giữa dòng sông...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke