HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDMẹ Yêu Không Nào
4 3 2 1 Con cò bé bé
nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ
bi ết đi đường nào
khi đi em hỏi
khi về em chào
miệng em chúm ch ím
mẹ yêu không nào.
4 3 2 1 Con cò bé bé
nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ
bi ết đi đường nào
khi đi em hỏi
khi về em chào
miệng em chúm ch ím
mẹ yêu không nào.
Con cò bé bé
nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ
bi ết đi đường nào
khi đi em hỏi
khi về em chào
miệng em chúm ch ím
mẹ yêu không nào.
4 3 2 1 Con cò bé bé
nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ
bi ết đi đường nào
khi đi em hỏi
khi về em chào
miệng em chúm ch ím
mẹ yêu không nào.
4 3 2 1 Con cò bé bé
nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ
bi ết đi đường nào
khi đi em hỏi
khi về em chào
miệng em chúm ch ím
mẹ yêu không nào.
Con cò bé bé
nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ
bi ết đi đường nào
khi đi em hỏi
khi về em chào
miệng em chúm ch ím
mẹ yêu không nào.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke