HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDMở đường
4 3 2 1 Hôm qua Bác Hồ gọi
cả nước nay hành quân
là sóng nhỏ đang dâng
trong biển sóng toàn dân
hò ơ chúng ta
theo cha anh
lên đường đánh Mỹ
cho trọn nghĩa
hậu phương
đi trên dải Trường Sơn
gọi nắng hè mưa tuôn
trong bom pháo đã trui
chắc tay súng
tay rìu mở đường
đường Cách Mạng
đi giải phóng miền Nam
Hò hơ hơ hơ hơ
Đông Xuân trống đổ hồi
lệnh xuất quân mọi nơi
là lứa tuổi đôi mươi
mang nhiệt huyết
ngàn đời
hò ơ
chúng ta
vai chen vai
lên đường đánh Mỹ
ôm chầm đất quê hương
vinh quang hỡi đoàn quân
mở tuyến đường vô Nam
quân đi pháo gầm lên
khắp phố phường
bưng biền
từ ngàn đời ước vọng
vui rộn rã miền Nam
Chiến thắng!
Đường ta đi còn dài
vượt đến đích tương lai
chúng ta ơ mở đường
Hò hơ hơ xông tới
4 3 2 1 Hôm qua Bác Hồ gọi
cả nước nay hành quân
là sóng nhỏ đang dâng
trong biển sóng toàn dân
hò ơ chúng ta
theo cha anh
lên đường đánh Mỹ
cho trọn nghĩa
hậu phương
đi trên dải Trường Sơn
gọi nắng hè mưa tuôn
trong bom pháo đã trui
chắc tay súng
tay rìu mở đường
đường Cách Mạng
đi giải phóng miền Nam
Hò hơ hơ hơ hơ
Đông Xuân trống đổ hồi
lệnh xuất quân mọi nơi
là lứa tuổi đôi mươi
mang nhiệt huyết
ngàn đời
hò ơ
chúng ta
vai chen vai
lên đường đánh Mỹ
ôm chầm đất quê hương
vinh quang hỡi đoàn quân
mở tuyến đường vô Nam
quân đi pháo gầm lên
khắp phố phường
bưng biền
từ ngàn đời ước vọng
vui rộn rã miền Nam
Chiến thắng!
Đường ta đi còn dài
vượt đến đích tương lai
chúng ta ơ mở đường
Hò hơ hơ xông tới


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke