HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDMùa Xuân Của Bé
4 3 2 1 Mùa xuân của bé
chẳng ở đâu xa
cái chồi tách vỏ
bé ươm hôm qua
mùa xuân của bé
chẳng ở đâu xa
bé đang tập vẽ
cái nụ và bông hoa
Bé chơi bé học
bé múa bé ca
mùa xuân của bé
như tiếng chim quanh nhà
bé chơi bé học
bé múa bé ca
mùa xuân của bé
như tiếng chim quanh nhà
Mùa xuân của bé
chẳng ở đâu xa
trong vòng tay mẹ
đón khi tan ca
mùa xuân của bé
chẳng ở đâu xa
bé đang mặc
chiếc áo đẹp mẹ thêu hoa
Bé chơi bé học
bé múa bé ca
mùa xuân của bé
như tiếng chim quanh nhà
bé chơi bé học
bé múa bé ca
mùa xuân của bé
như tiếng chim quanh nhà
4 3 2 1 Mùa xuân của bé
chẳng ở đâu xa
cái chồi tách vỏ
bé ươm hôm qua
mùa xuân của bé
chẳng ở đâu xa
bé đang tập vẽ
cái nụ và bông hoa
Bé chơi bé học
bé múa bé ca
mùa xuân của bé
như tiếng chim quanh nhà
bé chơi bé học
bé múa bé ca
mùa xuân của bé
như tiếng chim quanh nhà
Mùa xuân của bé
chẳng ở đâu xa
trong vòng tay mẹ
đón khi tan ca
mùa xuân của bé
chẳng ở đâu xa
bé đang mặc
chiếc áo đẹp mẹ thêu hoa
Bé chơi bé học
bé múa bé ca
mùa xuân của bé
như tiếng chim quanh nhà
bé chơi bé học
bé múa bé ca
mùa xuân của bé
như tiếng chim quanh nhà


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke