HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDMừng Tuổi Mẹ
Mỗi mùa xuân sang
mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang
ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Rồi mùa xuân ấy,
tóc trắng Mẹ bay
Như gió, như mây
bay qua đời con,
Như gió, như mây
bay qua thời gian.
Ôi Mẹ của tôi!
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng,
con phải mồ côi.
Gió lay Mẹ rụng,
con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước
biết người nào lo.
Đói cơm khát nước
biết người nào lo.
Mỗi mùa xuân sang
mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang
ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Dù biết như thế,
tôi vẫn phải tin,
Tôi vẫn phải tin
Mẹ đang còn trẻ.
Mỗi mùa xuân về
Mẹ thêm tuổi mới.
Mỗi mùa xuân mới
con mừng tuổi Mẹ
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước
biết người nào lo.
Đói cơm khát nước
biết người nào lo.
Mỗi mùa xuân sang
mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang
ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Dù biết như thế,
tôi vẫn phải tin,
Tôi vẫn phải tin
Mẹ đang còn trẻ.
Mỗi mùa xuân về
Mẹ thêm tuổi mới.
Mỗi mùa xuân mới
con mừng tuổi Mẹ
Mỗi mùa xuân mới
con mừng tuổi Mẹ


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke