HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNam Bộ Kháng Chiến
4 3 2 1 Mùa thu rồi
ngày hăm ba
ta đi theo tiếng kêu
sơn hà nguy biến
Rền khắp trời
lời hoan hô
dân quân Nam
nhịp chân
tiến đến trận tiền
Thuốc súng kém
chân đi không
mà lòng người
giàu lòng vì nước
Nóp với giáo
mang ngang vai
nhưng thân trai
nào kém oai hùng
Cờ thắm phất phơ
ngang trời
sao vàng xao xuyến
khắp nơi bưng biền
một lòng
nguyện với tổ tiên
Thề quyết
chống quân ngoại xâm
ta đem thân
ta liều cho nước
ta đem thân
ta đền ơn trước
muôn thu sau
lưu tiếng anh hào
người dân Việt
lắm chí cao
Thề quyết
thắng quân gian tham
ta đem thân
ta liều cho nước
ta đem thân
ta đền ơn trước
xây giang sang
hạnh phúc muôn đời
nền độc lập
khắp nước Nam
4 3 2 1 Mùa thu rồi
ngày hăm ba
ta đi theo tiếng kêu
sơn hà nguy biến
rền khắp
trời lời hoan hô
dân quân Nam
nhịp chân
tiến đến trận tiền
thuốc súng kém
chân đi không
mà lòng người
giàu lòng vì nước
nóp với giáo
mang ngang vai
nhưng thân trai
nào kém oai hùng
Cờ thắm phất phơ
ngang trời
sao vàng xao xuyến
khắp nơi bưng biền
một lòng nguyện
với tổ tiên
Thề quyết
chống quân ngoại xâm
ta đem thân
ta liều cho nước
ta đem thân
ta đền ơn trước
muôn thu sau
lưu tiếng anh hào
người dân Việt
lắm chí cao
Thề quyết
thắng quân gian tham
ta đem thân
ta liều cho nước
ta đem thân
ta đền ơn trước
xây giang sang
hạnh phúc muôn đời
nền độc lập
khắp nước Nam.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke