HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNgẫu Hứng Ngựa Ô
4 3 2 1 Đêm phương Nam
nằm nghe
dòng sông nước chảy
nghe một tiếng ầu ơ
nửa đêm b ão giông
đêm phương Nam
nằm nghe
đường xa vó ngựa
nghe từ thuở
hồng hoang
ngựa qua b ến sông
đêm phương Nam
nhìn lên
mây bay khói tỏa
nhìn hòn đ á lăn
nghiêng nghiêng
nghiêng nghiêng
câu ca dao
nghiêng nghiêng
m ái chèo
dưới bóng cây
ngô đồng
có con ngựa dừng chân
có hai người yêu nhau
khớp khớp khớp
khớp con ng ựa ô
ngựa ô ngựa ô
ngàn năm thương nhớ
đất nước có
bao b ài ca
tình yêu ngựa ô
để anh đón nàng
cho ai yêu thương nhau
bên nhau mãi mãi
nhớ tiếng vó
khớp con ng ựa ô
ngựa ô ngựa ô
ngàn năm vang mãi
tiếng vó
nh ững ch àng trai
về nơi đồng xanh
ngựa anh đón nàng
cho ai yêu thương nhau
bên nhau s uốt đời.
4 3 2 1 Đêm phương Nam
nằm nghe
dòng sông nước chảy
nghe một tiếng ầu ơ
nửa đêm b ão giông
đêm phương Nam
nằm nghe
đường xa vó ngựa
nghe từ thuở
hồng hoang
ngựa qua b ến sông
đêm phương Nam
nhìn lên
mây bay khói tỏa
nhìn hòn đ á lăn
nghiêng nghiêng
nghiêng nghiêng
câu ca dao
nghiêng nghiêng
m ái chèo
dưới bóng cây
ngô đồng
có con ngựa dừng chân
có hai người yêu nhau
khớp khớp khớp
khớp con ng ựa ô
ngựa ô ngựa ô
ngàn năm thương nhớ
đất nước có
bao b ài ca
tình yêu ngựa ô
để anh đón nàng
cho ai yêu thương nhau
bên nhau mãi mãi
nhớ tiếng vó
khớp con ng ựa ô
ngựa ô ngựa ô
ngàn năm vang mãi
tiếng vó
nh ững ch àng trai
về nơi đồng xanh
ngựa anh đón nàng
cho ai yêu thương nhau
bên nhau s uốt đời.
khớp khớp khớp
khớp con ng ựa
ô ô ô ô
để anh khớp
khớp con ng ựa ô
ngựa ô.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke