HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNgày Đầu Tiên Đi Học
4 3 2 1 Ng ày đầu tiên
đi học
mẹ d ắt em
đến trường
em vừa đ i
vừa khóc
Mẹ dỗ dành
yêu thương
Ngày đầu tiên
đi học
em mắt ướt
nhạt nhòa
Cô vỗ về
an ủ i
chao ôi sao
thiết tha
Ngày đầu như
th ế đó
cô giáo như
mẹ hiền
em bây giờ
cứ n gỡ
cô giáo là
cô tiên
Em bây giờ
kh ôn l ớn
bỗn g nhớ về
ngày xưa
ngày đầu tiên
đi h ọc
mẹ cô cùng
vỗ về
Ng ày đầu tiên
đi học
mẹ d ắt em
đến trường
em vừa đ i
vừa khóc
mẹ dỗ dành
yêu thương
Ngày đầu tiên
đi học
em mắt ướt
nhạt nhòa
cô vỗ về an ủ i
chao ôi sao
thiết tha
Ngày đầu như
th ế đó
cô giáo như
mẹ hiền
em bây giờ
cứ ng ỡ
cô giáo là
cô tiên
Em bây giờ
kh ôn l ớn
bỗ ng nh ớ về
ngày xưa
ngày đầu tiên
đi h ọc
mẹ cô cùng
vỗ về
4 3 2 1 Ng ày đầu tiên
đi học
mẹ d ắt em
đến trường
em vừa đ i
vừa khóc
mẹ dỗ dành
yêu thương
Ngày đầu tiên
đi học
em mắt ướt
nhạt nhòa
cô vỗ về an ủ i
chao ôi sao
thiết tha
Ngày đầu như
th ế đó
cô giáo như
mẹ hiền
em bây giờ
cứ ng ỡ
cô giáo là
cô tiên
Em bây giờ
kh ôn l ớn
bỗ ng nh ớ về
ngày xưa
ngày đầu tiên
đi h ọc
mẹ cô cùng
vỗ về
Ng ày đầu tiên
đi học
mẹ d ắt em
đến trường
em vừa đi
vừa khóc
mẹ dỗ dành
yêu thương
Ngày đầu tiên
đi học
em mắt ướt
nhạt nhòa
cô vỗ về an ủ i
chao ôi sao
thiết tha
Ngày đầu như
th ế đó
cô giáo như
mẹ hiền
em bây giờ
cứ ng ỡ
cô giáo là
cô tiên
Em bây giờ
kh ôn l ớn
bỗ ng nhớ về
ngày xưa
ngày đầu tiên
đi h ọc
mẹ cô cùng
vỗ về
ngày đầu tiên
đi h ọc
mẹ cô cùng
vỗ về
ngày đầu tiên
đi h ọc
mẹ cô cùng
vỗ về


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke