HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNgười Ở Đừng Về
Người ơi người ở đừng về
Người ơi người ở đừng về
Người về em vẫn i.. i i nay
Có mấy trông theo
ơ ... trông theo
trông nước.
Bây giờ là như nước chảy
Mà này cũng có trông bèo
trông bèo là bèo trôi
Người ơi người ở đừng về
Người về em vẫn
nay có mấy khóc thầm
Đôi bên là
bên song đôi vạt áo
Mà này cũng có ướt đầm
Ướt đầm như mưa
Người ơi người ở đừng về
Người về em dặn i..i..i nay
Có i.a mấy câu nay tái i.i. hồi
Yêu í a em là
em mong anh gìn giữ
Mà này đừng có đứng ngồi
Đừng ngồi với ai
Người ơi người ở đừng về
Người ơi người ở đừng về
Người ơi người ở đừng về
Người ơi người ở đừng về
Người về em vẫn i.. i i nay
Có mấy trông theo
ơ ... trông theo
trông nước.
Bây giờ là như nước chảy
Mà này cũng có trông bèo
trông bèo là bèo trôi
Người ơi người ở đừng về
Người về em vẫn
nay có mấy khóc thầm
Đôi bên là
bên song đôi vạt áo
Mà này cũng có ướt đầm
Ướt đầm như mưa
Người ơi người ở đừng về
Người về em dặn i..i..i nay
Có i.a mấy câu nay tái i.i. hồi
Yêu í a em là
em mong anh gìn giữ
Mà này đừng có đứng ngồi
Đừng ngồi với ai
Người ơi người ở đừng về
Người ơi người ở đừng về


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke