HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNhạc Tình Đôi Ta
Bao ngày qua
vắng em trong đời
Anh nghe quanh anh
chẳng còn tiếng nói cười
Đêm từng đêm
sống trong mong chờ
Em nay xa xôi
hãy mau quay về
Từ ngày hôm nay
ta bên nhau
xin quên bao ngày cũ
Tình yêu hôm nay
ta luôn luôn
cố gắng gìn giữ
Còn yêu anh mong em
luôn ghi trong niềm nhớ
xin hứa sẽ
không xa em bao giờ
Lại một đêm trôi qua
em ơi không sang
sang ngày mới
Mùa đông thê lương
qua mau xuân xanh vượt tới
Nào cầm tay ta
đưa nhau đi xây đời mới
ta luôn có nhau
suốt một cuộc đời
Duyên đôi ta
mong mãi như ban đầu
không trông mong lo âu
không vấn vương u sầu
khi xuân sang
mau thắm tươi muôn màu
Giống như mối
duyên chúng ta
tháng năm cất lên khúc ca
đã tin đã yêu
cách xa không nhạt nhòa
Bao ngày qua
vắng em trong đời
Anh nghe quanh anh
chẳng còn tiếng nói cười
Đêm từng đêm
sống trong mong chờ
Em nay xa xôi
hãy mau quay về
Bao ngày qua
vắng em trong đời
Anh nghe quanh anh
chẳng còn tiếng nói cười
Đêm từng đêm
sống trong mong chờ
Em nay xa xôi
hãy mau quay về
Từ ngày hôm nay
ta bên nhau
xin quên bao ngày cũ
Tình yêu hôm nay
ta luôn luôn
cố gắng gìn giữ
Còn yêu anh mong em
luôn ghi trong niềm nhớ
xin hứa sẽ
không xa em bao giờ
Lại một đêm trôi qua
em ơi không sang
sang ngày mới
Mùa đông thê lương
qua mau xuân xanh vượt tới
Nào cầm tay ta
đưa nhau đi xây đời mới
ta luôn có nhau
suốt một cuộc đời
Duyên đôi ta
mong mãi như ban đầu
không trông mong lo âu
không vấn vương u sầu
khi xuân sang
mau thắm tươi muôn màu
Giống như mối
duyên chúng ta
tháng năm cất lên khúc ca
đã tin đã yêu
cách xa không nhạt nhòa
Bao ngày qua
vắng em trong đời
Anh nghe quanh anh
chẳng còn tiếng nói cười
Đêm từng đêm
sống trong mong chờ
Em nay xa xôi
hãy mau quay về
Bao ngày qua
vắng em trong đời
Anh nghe quanh anh
chẳng còn tiếng nói cười
Đêm từng đêm
sống trong mong chờ
Em nay xa xôi
hãy mau quay về


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke