HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNhớ Ơn Thầy Cô
4 3 2 1 Về lại trường xưa
với bao kỷ niệm
Bóng dáng cô thầy
vấn vương không rời.
Một thời tuổi thơ
trôi theo cánh phượng
Lời thầy cô vọng mãi
Con nhớ cô thầy
dìu dắt con nên người
nên con bay
khắp phương trời.
Bây giờ con về
thăm ngôi trường xưa
giờ già hơn trước.
Con tìm cô thầy
xa bao nhiêu năm
tóc đã bạc phơ.
Con về thăm lại
ôi sân trường xưa
một thời mơ ước.
Cô thầy đâu rồi,
nghe trong tim con
vang tiếng cô thầy.
4 3 2 1 Về lại trường xưa
với bao kỷ niệm
Bóng dáng cô thầy
vấn vương không rời.
Một thời tuổi thơ
trôi theo cánh phượng
Lời thầy cô vọng mãi
Con nhớ cô thầy
dìu dắt con nên người
nên con bay
khắp phương trời.
Bây giờ con về
thăm ngôi trường xưa
giờ già hơn trước.
Con tìm cô thầy
xa bao nhiêu năm
tóc đã bạc phơ.
Con về thăm lại
ôi sân trường xưa
một thời mơ ước.
Cô thầy đâu rồi,
nghe trong tim con
vang tiếng cô thầy.
4 3 2 1 Về lại trường xưa
với bao kỷ niệm
Bóng dáng cô thầy
vấn vương không rời.
Một thời tuổi thơ
trôi theo cánh phượng
Lời thầy cô vọng mãi
Con nhớ cô thầy
dìu dắt con nên người
nên con bay
khắp phương trời.
Bây giờ con về
thăm ngôi trường xưa
giờ già hơn trước.
Con tìm cô thầy
xa bao nhiêu năm
tóc đã bạc phơ.
Con về thăm lại
ôi sân trường xưa
một thời mơ ước.
Cô thầy đâu rồi,
nghe trong tim con
vang tiếng cô thầy.
Bây giờ con về
thăm ngôi trường xưa
giờ già hơn trước.
Con tìm cô thầy
xa bao nhiêu năm
tóc đã bạc phơ.
Con về thăm lại
ôi sân trường xưa
một thời mơ ước.
Cô thầy đâu rồi,
nghe trong tim con
vang tiếng cô thầy


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke