HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNhong Nhong Nhong
4 3 2 1 Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
lên cỡi trên lưng
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
vui thỏa tiếng cười
Nhong nhong nhong
ngựa cha mệt quá
con không biết
con thúc ngựa phi
Nhong nhong nhong
ngựa phi thật khùng
hai cha con
cùng ngã lăn đùng
Vui thật vui
con cười giòn giã
ngựa cha ngã
bốn vó lăn quay
Con chạy ngay
chạy đi hỏi mẹ
tìm ở đâu
có cỏ Bồ Đề
Mẹ bảo con
đừng đi tìm cỏ
mà con hãy
thỏ thẻ bên tai
Con thương cha
con ngoan thật nhiều
ngựa cha lại cõng
con nhong nhong.
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
mong cho con
khôn lớn con ơi
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
nương tựa suốt đời
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
nương tựa suốt đời
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
lên cỡi trên lưng
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
vui thỏa tiếng cười
Nhong nhong nhong
ngựa cha mệt quá
con không biết
con thúc ngựa phi
Nhong nhong nhong
ngựa phi thật khùng
hai cha con
cùng ngã lăn đùng.
Vui thật vui
con cười giòn giã
ngựa cha
ngã bốn vó lăn quay
Con chạy ngay
chạy đi hỏi mẹ
tìm ở đâu
có cỏ Bồ Đề
Mẹ bảo con
đừng đi tìm cỏ
mà con hãy
thỏ thẻ bên tai
Con thương cha
con ngoan thật nhiều
ngựa cha lại cõng
con nhong nhong.
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
mong cho con
sung sướng con ơi
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
nương tựa suốt đời
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
nương tựa suốt đời
4 3 2 1 Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
lên cỡi trên lưng
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
vui thỏa tiếng cười
Nhong nhong nhong
ngựa cha mệt quá
con không biết
con thúc ngựa phi
Nhong nhong nhong
ngựa phi thật khùng
hai cha con
cùng ngã lăn đùng.
Vui thật vui
con cười giòn giã
ngựa cha ngã
bốn vó lăn quay
Con chạy ngay
chạy đi hỏi mẹ
tìm ở đâu
có cỏ Bồ Đề
Mẹ bảo con
đừng đi tìm cỏ
mà con hãy
thỏ thẻ bên tai
Con thương cha
con ngoan thật nhiều
ngựa cha lại cõng
con nhong nhong.
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
mong cho con
khôn lớn con ơi
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
nương tựa suốt đời
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
nương tựa suốt đời
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
nương tựa suốt đời
Nhong nhong nhong
cha làm con ngựa
để cho con
nương tựa suốt đời


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke