HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNỗi Buồn Hoa Phượng
4 3 2 1 Mỗi năm đến hè
lòng man mác buồn
chín mươi ngày qua
chứa chan
tình thương
ngày mai xa cách
hai đứa hai nơi
phút gần gũi nhau
mất rồi
tạ từ là hết
người ơi.
Tiếng ve nức nở
buồn hơn
tiếng lòng
biết ai còn nhớ
đến ân tình không
đường xưa in bóng
hai đứa nay đâu
những chiều
hẹn nhau lúc đầu
giờ như
nước trôi qua cầu.
Giã biệt bạn
lòng ơi
thôi nay xa
cách rồi
kỷ niệm
mình xin nhớ mãi
buồn riêng
một mình ai
chờ mong
từng đêm
gối chiếc
nỗi u hoài
này anh có hay
nếu ai đã từng
nhặt hoa thấy buồn
cảm thông
được nỗi
vắng xa
người thương.
Màu hoa phượng thắm
như máu con tim
mỗi lần hè
sang kỷ niệm
người xưa
biết đâu mà tìm.
4 3 2 1 Mỗi năm đến hè
lòng man mác buồn
chín mươi ngày qua
chứa chan
tình thương
ngày mai xa cách
hai đứa hai nơi
phút gần gũi nhau
mất rồi
tạ từ là hết
người ơi.
Tiếng ve nức nở
buồn hơn
tiếng lòng
biết ai còn nhớ
đến ân tình không
đường xưa in bóng
hai đứa nay đâu
những chiều
hẹn nhau lúc đầu
giờ như
nước trôi qua cầu
giã biệt bạn
lòng ơi
thôi nay xa
cách rồi
kỷ niệm
mình xin nhớ mãi.
Buồn riêng
một mình ai
chờ mong
từng đêm
gối chiếc
nỗi u hoài
này anh có hay
nếu ai đã từng
nhặt hoa thấy buồn.
Cảm thông
được nỗi
vắng xa
người thương
màu hoa phượng thắm
như máu con tim
mỗi lần hè
sang kỷ niệm
người xưa
biết đâu mà tìm


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke