HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNụ Cười Xinh
4 3 2 1 Miệng cô bé
hay cười nè
mẹ khen b é
cười tươi ghê
trông giống như
hoa hồng
dưới ánh bình minh
làm cho bé
thẹn thùng nè
chạy qua
mấy hàng cây xanh
ô má hay chưa nè
miệng bé cười tươi
chứ đâu khóc nhè.
4 3 2 1 Miệng cô b é
hay cười nè
mẹ khen b é
cười tươi ghê
trông giống như
hoa hồng
dưới ánh bình minh
làm cho bé
thẹn thùng nè
chạy qua
mấy hàng cây xanh
ô má hay chưa nè
miệng bé cười tươi
chứ đâu khóc nhè.
Miệng cô b é
hay cười nè
mẹ khen b é
cười tươi ghê
trông giống như
hoa hồng
dưới ánh bình minh
làm cho bé
thẹn thùng nè
chạy qua
mấy hàng cây xanh
ô má hay chưa nè
miệng bé cười tươi
chứ đâu khóc nhè.
4 3 2 1 Miệng cô bé
hay cười nè
mẹ khen b é
cười tươi ghê
trông giống như
hoa hồng
dưới ánh bình minh
làm cho bé
thẹn thùng nè
chạy qua
mấy hàng cây xanh
ô má hay chưa nè
miệng bé cười tươi
chứ đâu khóc nhè.
Miệng cô b é
hay cười nè
mẹ khen b é
cười tươi ghê
trông giống như
hoa hồng
dưới ánh bình minh
làm cho bé
thẹn thùng nè
chạy qua
mấy hàng cây xanh
ô má hay chưa nè
miệng bé cười tươi
chứ đâu khóc nhè
ô má hay chưa nè
miệng bé cười tươi
chứ đâu khóc nhè.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke