HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDRa Chơi Vườn Hoa
4 3 2 1 Ra vườn hoa e m chơi
dưới ánh nắng
vườn hoa tươi đẹp
em muốn hái
một bông hoa hồng
nhưng cô dặn
em đừn g hái
bông hoa này
là củ a chung
bông hoa này
là củ a chung.
Nghe lời cô e m ngoan
em không hái
một bông hoa nào
khoe sắc thắm
nhìn em hoa cười
em nhớ lời
cô dặn không hái
bông hoa này
là củ a chung
bông hoa này
là củ a chung.
4 3 2 1 Ra vườn hoa e m chơi
dưới ánh nắng
vườn hoa tươi đẹp
em muốn hái
một bông hoa hồng
nhưng cô dặn
em đừn g hái
bông hoa này
là củ a chung
bông hoa này
là củ a chung.
Nghe lời cô e m ngoan
em không hái
một bông hoa nào
khoe sắc thắm
nhìn em hoa cười
em nhớ lời
cô dặn không hái
bông hoa này
là củ a chung
bông hoa này
là củ a chung.
bông hoa này
là củ a chung.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke