HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDRửa Mặt Như Mèo
4 3 2 1 Lêu khù lêu
rửa mặt như mèo
xấu xấu lắm
chẳng được m ẹ yêu
khăn mặt đâu
mà ngồi liếm láp
đau mắt rồi
lại khóc meo meo.
Lêu khù lêu
rửa mặt như mèo
xấu xấu lắm
chẳng được m ẹ yêu
khăn mặt đâu
mà ngồi liếm láp
đau mắt rồi
lại khóc meo meo.
Lêu khù lêu
rửa mặt như mèo
xấu xấu lắm
chẳng được m ẹ yêu
khăn mặt đâu
mà ngồi liếm láp
đau mắt rồi
lại khóc meo meo.
4 3 2 1 Lêu khù lêu
rửa mặt như mèo
xấu xấu lắm
chẳng được m ẹ yêu
khăn mặt đâu
mà ngồi liếm láp
đau mắt rồi
lại khóc meo meo.
Lêu khù lêu
rửa mặt như mèo
xấu xấu lắm
chẳng được m ẹ yêu
khăn mặt đâu
mà ngồi liếm láp
đau mắt rồi
lại khóc meo meo.
Lêu khù lêu
rửa mặt như mèo
xấu xấu lắm
chẳng được m ẹ yêu
khăn mặt đâu
mà ngồi liếm láp
đau mắt rồi...
lại khóc meo meo.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke