HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDSắp Đến Tết Rồi
4 3 2 1 Sắp đến tết rồi
đến trường rất vui
sắp đến tết rồi
về nhà rất vui
mẹ đang may áo mới nhé
ai cũng vui mừng ghê
mùa xuân này em đã lớn
biết đi thăm ông bà.
Sắp đến tết rồi
đến trường rất vui
sắp đến tết rồi
về nhà rất vui
mẹ đang may áo mới nhé
ai cũng vui mừng ghê
mùa xuân này em đã lớn
biết đi thăm ông bà.
4 3 2 1 Sắp đến tết rồi
đến trường rất vui
sắp đến tết rồi
về nhà rất vui
mẹ đang may áo mới nhé
ai cũng vui mừng ghê
mùa xuân này em đã lớn
biết đi thăm ông bà.
Sắp đến tết rồi
đến trường rất vui
sắp đến tết rồi
về nhà rất vui
mẹ đang may áo mới nhé
ai cũng vui mừng ghê
mùa xuân này em đã lớn
biết đi thăm ông bà
mẹ đang may áo mới nhé
ai cũng vui mừng ghê
mùa xuân này em đã lớn
biết đi thăm ông bà.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke