HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDSon
Em bước í chòng chành
trên con dốc í tuổi em
Mặt trời tưng tửng lăn dài
sau í lưng thon
Chạng vạng guốc mộc
khua ròn
í tiếng kêu sang
Gập ghềnh kiếp đoạn trường
tất ta tất tưởi
bước í phong sương
Ngại ngần í cái chi chi
nợ nần í thế gian si
í i a i a í á í a a ya ha
í a í a í a hơơơơ...
Em đẹp em xinh em
Em con nước em đang tràn
Non í thời non xanh
nước í thời nước biếc
con trăng vẫn tròn
em vẫn son í a ôi a
á à ôi á a à ơ...
Quay vần con quay quay
Anh say giấc mơ say tình
Say người anh yêu
say người anh thương
Đêm phơi nõn nà
em vẫn son
í à ôi a.a.. ah à ơ...
Em bước í chòng chành
trên con dốc í tuổi em
Mặt trời tưng tửng lăn dài
sau í lưng thon
Chạng vạng guốc mộc
khua ròn
í tiếng kêu sang
Gập ghềnh kiếp đoạn trường
tất ta tất tưởi
bước í phong sương
Ngại ngần í cái chi chi
nợ nần í thế gian si
í i a i a í á í a a ya ha
í a í a í a hơơơơ...
Em đẹp em xinh em
Em con nước em đang tràn
Non í thời non xanh
nước í thời nước biếc
con trăng vẫn tròn
em vẫn son í a ôi a
á à ôi á a à ơ...
Quay vần con quay quay
Anh say giấc mơ say tình
Say người anh yêu
say người anh thương
Đêm phơi nõn nà
em vẫn son
í à ôi a.a.. ah à ơ...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke