HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTập Đếm
4 3 2 1 Nào các bạn
cùng ra đây
Ta hát chung
một bài nào
Mời các bạn
cùng giơ tay
Ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai
Hai thêm hai là bốn
Bốn với một là năm
Năm ngón tay sạch đều.
Nào các bạn
cùng ra đây
Ta hát chung
một bài nào
Mời các bạn
cùng giơ tay
Ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai
Hai thêm hai là bốn
Bốn với một là năm
Năm ngón tay sạch đều.
4 3 2 1 Nào các bạn
cùng ra đây
Ta hát chung
một bài nào
Mời các bạn
cùng giơ tay
Ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai
Hai thêm hai là bốn
Bốn với một là năm
Năm ngón tay sạch đều.
Nào các bạn
cùng ra đây
Ta hát chung
một bài nào
Mời các bạn
cùng giơ tay
Ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai
Hai thêm hai là bốn
Bốn với một là năm
Năm ngón tay sạch đều.
Bốn với một là năm
Năm ngón tay sạch đều.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke