HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTình Hoa Sakura
Trời bao la
ngàn sắc xuân hiền hòa
Tình yêu như mới đến
Tung cánh hoan ca
Và muôn hoa
anh nhớ Sakura
Cành hoa thắm
Tình trong sáng
Mùa xuân tới là em đến.
Sẽ nhớ mãi khi
tình anh trao trọn ngừơi
Nghe tin anh nao nao
giây phút anh khờ dại
Ánh mắt ấy
sao làm anh bồi hồi
Anh vẫn biết thế
Anh chờ mong cất tiếng nói.
Miniko i sakura àh e oh
Come and dance with me
Miniko i sakura àh e oh
Come and dance with me
Quỳe que đung đía đung
Quỳe que đung đía đung
Quỳe que đung đía đung
Come and dance with me....
Trời bao la
ngàn sắc xuân hiền hòa
Tình yêu như mới đến
Tung cánh hoan ca
Và muôn hoa
anh nhớ Sakura
Cành hoa thắm
Tình trong sáng
Mùa xuân tới là em đến.
Sẽ nhớ mãi khi
tình anh trao trọn ngừơi
Nghe tin anh nao nao
giây phút anh khờ dại
Ánh mắt ấy
sao làm anh bồi hồi
Anh vẫn biết thế
Anh chờ mong cất tiếng nói.
Miniko i sakura àh e oh
Come and dance with me
Miniko i sakura àh e oh
Come and dance with me
Quỳe que đung đía đung
Quỳe que đung đía đung
Quỳe que đung đía đung
Come and dance with me....
Miniko i sakura àh e oh
Come and dance with me
Miniko i sakura àh e oh
Come and dance with me
Quỳe que đung đía đung
Quỳe que đung đía đung
Quỳe que đung đía đung
Come and dance with me....
Miniko i sakura àh e oh
Come and dance with me
Miniko i sakura àh e oh
Come and dance with me
Miniko i sakura àh e oh
Come and dance with me
Miniko i sakura àh e oh
Come and dance with me
Come and dance with me


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke