HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTình Tuổi Ô Mai
4 3 2 1 Khi đã yêu rồi
em nào có ng hĩ gì
tình đời vạn nẻo
em đâu có b iết chi
tình yêu tình yêu
tựa phép nhiệm màu
nên xui em
nhắm mắt qua cầu
ai đâu ngờ
cầu gãy làm đôi
nay đã biết rằng
yêu anh đã l ỡ làng
tình tuổi ô mai
nay cũng đã n át tan
tình yêu tình yêu
là lắm phũ phàng
khi thương nhau
đã quá vội vàng
nên khi lìa
thì lại lìa xa
H ôm nay tình yêu
em đã h iểu rằng
l à viên thuốc đ ắng
b ọc đường
mà một lần
lầm l ỡ đ au thương
Tuổi ô . . mai bây giờ
đã khổ v ì ai
đêm về than v ắn
t hở dài
lệ thương thân
khóc đời c on gái
Bây giờ chỉ còn
đau buồn trong
k ỷ niệm
hiện tại còn đâu
bao giây phút
ấ m êm
tình yêu nhìn xa
tựa ánh kim cương
nên em đâu
có biết đau buồn
đến khi gần
là giọt lệ tuôn.
4 3 2 1 Khi đã yêu rồi
em nào có ng hĩ gì
tình đời vạn nẻo
em đâu có b iết chi
tình yêu tình yêu
tựa phép nhiệm màu
nên xui em
nhắm mắt qua cầu
ai đâu ngờ
cầu gãy làm đôi
Nay đã biết rằng
yêu anh đã l ỡ làng
tình tuổi ô mai
nay cũng đã n át tan
tình yêu tình yêu
là lắm phũ phàng
khi thương nhau
đã quá vội vàng
nên khi lìa
thì lại lìa xa
H ôm nay tình yêu
em đã h iểu rằng
l à viên thuốc đ ắng
b ọc đường
mà một lần
lầm l ỡ đ au thương
Tuổi ô . . mai bây giờ
đã khổ v ì ai
đêm về than v ắn
t hở dài
lệ thương thân
khóc đời c on gái
Bây giờ chỉ còn
đau buồn trong
k ỷ niệm
hiện tại còn đâu
bao giây phút
ấ m êm
tình yêu nhìn xa
tựa ánh kim cương
nên em đâu
có biết đau buồn
đến khi gần
là giọt lệ tuôn.
Tình yêu nhìn xa
tựa ánh kim cương
nên em đâu
có biết đau buồn
đến khi gần
là giọt lệ tuôn.
Tình yêu nhìn xa
tựa ánh kim cương
nên em đâu
có biết đau buồn
đến khi gần
là giọt lệ tuôn.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke