HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDUớc Mơ Xanh
Qua hè thu về
mừng đón chào em đến trường
Bắt đầu năm học
biết bao nhiêu điều mới hay
Thầy cô kính yêu
dắt dìu em đi từng bước
Mẹ cha dưỡng dục
mong con chóng thành
người ngoan
Mong cho mai sau
em thành người con
luôn hiếu trung
Mong sao mai sau
em thành người tài
cho quê hương
Lớp lớp tiếp bước
theo gương cha anh
Em quyết chăm lo
học hành ngày ngày
Đạt danh trò ngoan
Mong cho mai sau
em thành người con
luôn hiếu trung
Mong sao mai sau
em thành người tài
cho quê hương
Lớp lớp tiếp bước
theo gương cha anh
Em quyết chăm lo
học hành ngày ngày
Đền đáp công ơn cô thầy
Qua hè thu về
mừng đón chào em đến trường
Bắt đầu năm học
biết bao nhiêu điều mới hay
Thầy cô kính yêu
dắt dìu em đi từng bước
Mẹ cha dưỡng dục
mong con chóng thành
người ngoan
Mong cho mai sau
em thành người con
luôn hiếu trung
Mong sao mai sau
em thành người tài
cho quê hương
Lớp lớp tiếp bước
theo gương cha anh
Em quyết chăm lo
học hành ngày ngày
Đạt danh trò ngoan
Mong cho mai sau
em thành người con
luôn hiếu trung
Mong sao mai sau
em thành người tài
cho quê hương
Lớp lớp tiếp bước
theo gương cha anh
Em quyết chăm lo
học hành ngày ngày
Đền đáp công ơn cô thầy
Đền đáp công ơn cô thầy


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke