HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDVì Nhân Dân Quên Mình
4 3 2 1 Vì nhân dân
quê n mình
vì nhân dân
h y sinh
anh em ơi
vì nhân dân
quê n mình.
Đoàn Vệ Quốc
chú ng ta
ở nhân dân
m à ra
được dân mến
được dân tin
muô n phần.
Thề vì dân
suố t đời
thề tranh đấu
khô ng ngừng
vì đất nước
thâ n yêu
mà hy sinh.
Thề diệt hết
đế quốc kia
giành tự do
hò a bình
đoàn Vệ Quốc
quê n mình vì
nhân dân.
Thề noi gương
Bá c Hồ
vì nhân dân
gia n lao
trong bao năm
người tranh đấu
khô ng ngừng.
Người chỉ biết
c ó dân
ngày ngày lo
sa o cho
toàn dân ấm
toàn dân no
được học hành.
Người chỉ vui
kh i nào
toàn dân hết
đ au thương
Người tranh đấu
đem tương lai
về cho dân.
Đoàn Vệ Quốc
chú ng ta
là con yêu
củ a Người
thề chiến đấu
suố t đời vì
nhân dân.
4 3 2 1 Vì nhân dân
quê n mình
vì nhân dân
h y sinh
anh em ơi
vì nhân dân
quê n mình.
Đoàn Vệ Quốc
chú ng ta
ở nhân dân
m à ra
được dân mến
được dân tin
muô n phần
Thề vì dân
suố t đời
thề tranh đấu
khô ng ngừng
vì đất nước
thâ n yêu
mà hy sinh.
Thề diệt hết
đế quốc kia
giành tự do cho
hòa bình
đoàn Vệ Quốc
quê n mình vì
nhân dân.
Thề noi gương
Bá c Hồ
vì nhân dân
gia n lao
trong bao năm
người tranh đấu
khô ng ngừng.
Người chỉ biết
c ó dân
ngày ngày lo
sa o cho
toàn dân ấm
toàn dân no
được học hành.
Người chỉ vui
kh i nào
toàn dân hết
đ au thương
Người tranh đấu
đem tương lai
về cho dân.
Đoàn Vệ Quốc
chú ng ta
là con yêu
củ a Người
thề chiến đấu
suố t đời vì
nhân dân.
Đoàn Vệ Quốc
chú ng ta
là con yêu
củ a Người
thề noi gương
suố t đời vì
nhân dân.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke