HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDWhere Have You Gone
Mùa đông
mình em quạnh hiu
Ngồi mong nhớ anh ngoài hiên
lạnh lắm
Nhìn tuyết chưa tan
Người ơi, hỏi anh
người đã đi đâu?
Niềm đau, buồn thương
từng đêm
ngồi vây lấy em
Cảm giác hạnh phúc
giờ đã xa xôi
Người ơi, hỏi anh
người đã đi đâu?
Where have you gone?
So tell me
where have you gone?
Where have you gone?
So tell me
where have you gone?
Mùa đông
mình em quạnh hiu
Ngồi mong nhớ anh ngoài hiên
lạnh lắm
Nhìn tuyết chưa tan
Người ơi, hỏi anh
người đã đi đâu?
Niềm đau, buồn thương
từng đêm
ngồi vây lấy em
Cảm giác hạnh phúc
giờ đã xa xôi
Người ơi, hỏi anh
người đã đi đâu?
Where have you gone?
So tell me
where have you gone?
Where have you gone?
So tell me
where have you gone?
Where have you gone?
So tell me
where have you gone?
Where have you gone?
So tell me
where have you gone?
Where have you gone?
So tell me
where have you gone?
Where have you gone?
So tell me
where have you gone?


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke