HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDXin Vẫy Tay Chào
Một lần này nữa
mai mình xa rồi
Lời nào người nói
đi rồi chia ly
Mộng tình hai đứa
tan từ đây rồi
Rồi mình một mình
bước đêm lẻ loi
Nghẹn ngào tình
xót xa tình ban đầu
Lời nào còn nữa
đâu mà cho nhau
Giờ thì hai đứa
xin vẫy tay chào
Đừng nói gì nữa
khơi lòng đau
Nhớ hay thương
mình cũng xa rồi
Biết bao giờ
mình chung đôi
Một người buồn cuối
xa phương trời
Người nhỏ lệ
từng đêm đơn côi
Đoạn đường nào
đó ta đã yêu người
Đoạn đường nào
đó người đã yêu ta
Giờ thì hai đứa
không còn đón đợi
Tình mình đã
chết thôi từ đây
Một lần này nữa
mai mình xa rồi
Lời nào người nói
đi rồi chia ly
Mộng tình hai đứa
tan từ đây rồi
Rồi mình một mình
bước đêm lẻ loi
Nghẹn ngào tình
xót xa tình ban đầu
Lời nào còn nữa
đâu mà cho nhau
Giờ thì hai đứa
xin vẫy tay chào
Đừng nói gì nữa
khơi lòng đau
Nhớ hay thương
mình cũng xa rồi
Biết bao giờ
mình chung đôi
Một người buồn cuối
xa phương trời
Người nhỏ lệ
từng đêm đơn côi
Giờ thì hai đứa
không còn đón đợi
Tình mình đã
chết thôi từ đây


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke