HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDXóa Hết Lỗi Lầm
Vẫn biết sẽ buồn
nhưng sao lòng cứ
nhớ mong từng đêm
Vẫn đó bóng hình
hôm nao lòng cứ
mãi không thể quên
Rồi về đâu cơn mưa đêm
thao thức mãi anh gọi tên
mong sao cho em về bên
Vẫn sẽ cứ chờ nơi đây
một ngày nào đó
ta gặp nhau
Xóa hết lỗi lầm bên nhau
mình sẽ sống luôn gần nhau
Cùng nhau cho nhau yêu thương
hạnh phúc sẽ luôn dài lâu
Đêm nay không em
đêm dài quá
Không em một ngày dài lắm
Cô đơn nơi đây
riêng anh một lối
Tìm em nơi đâu
trong bóng mây
đang che khuất em
Mong cho mây trôi nhanh
Đêm nay không em
lòng lạnh quá
đôi chân phiêu du
đường dài quá
Mưa rơi trên vai
và nhìn mãi tấm hình em
vẫn cứ nhớ mong bao đêm
Vẫn biết sẽ buồn
nhưng sao lòng cứ
nhớ mong từng đêm
Vẫn đó bóng hình
hôm nao lòng cứ
mãi không thể quên
Rồi về đâu cơn mưa đêm
thao thức mãi anh gọi tên
mong sao cho em về bên
Vẫn sẽ cứ chờ nơi đây
một ngày nào đó
ta gặp nhau
Xóa hết lỗi lầm bên nhau
mình sẽ sống luôn gần nhau
Cùng nhau cho nhau yêu thương
hạnh phúc sẽ luôn dài lâu
Đêm nay không em
đêm dài quá
Không em một ngày dài lắm
Cô đơn nơi đây
riêng anh một lối
Tìm em nơi đâu
trong bóng mây
đang che khuất em
Mong cho mây trôi nhanh
Đêm nay không em
lòng lạnh quá
đôi chân phiêu du
đường dài quá
Mưa rơi trên vai
và nhìn mãi tấm hình em
vẫn cứ nhớ mong bao đêm
Vẫn biết sẽ buồn
nhưng sao lòng cứ
nhớ mong từng đêm
Vẫn đó bóng hình
hôm nao lòng cứ
mãi không thể quên
Rồi về đâu cơn mưa đêm
thao thức mãi anh gọi tên
mong sao cho em về bên
Vẫn sẽ cứ chờ nơi đây
một ngày nào đó
ta gặp nhau
Xóa hết lỗi lầm bên nhau
mình sẽ sống luôn gần nhau
Cùng nhau cho nhau yêu thương
hạnh phúc sẽ luôn dài lâu
Đêm nay không em
đêm dài quá
Vẫn biết sẽ buồn
nhưng sao lòng cứ
nhớ mong từng đêm
Vẫn đó bóng hình
hôm nao lòng cứ
mãi không thể quên
Rồi về đâu cơn mưa đêm
thao thức mãi anh gọi tên
mong sao cho em về bên
Vẫn sẽ cứ chờ nơi đây
một ngày nào đó
ta gặp nhau
Xóa hết lỗi lầm bên nhau
mình sẽ sống luôn gần nhau
Cùng nhau cho nhau yêu thương
hạnh phúc sẽ luôn dài lâu
Đêm nay không em
đêm dài quá


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke