HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDXóm Đêm
4 3 2 1 Đường về canh thâu
đêm khuya ngõ sâu
như không màu
qua chênh vênh
có bao mái đầu
hắt hiu vàng ánh
điện câu
Đường dài
không bóng
xa nghe tiếng ai
ru mơ màng
mưa rơi rơi
xoá lối đi mòn
có đôi lòng
vẫn chờ mong.
Ai chia tay ai
đầu xóm vắng
im lìm
ai ru lên tia mắt
ngàn câu êm đềm
mong sao cho
duyên nghèo
mai nắng gieo thềm
đẹp kiếp sống thêm.
Màn đêm tịch liêu
nghe ai thoáng ru
câu mến trìu
nghe không gian
tiếng yêu thương nhiều
hứa cho đời
thôi đìu hiu.
Đêm tha hương
ai vọng trông
đêm cô liêu
chinh phụ mong
đêm bao cánh mưa
âm thầm
theo gió về
cuối cơn mộng
hẹn mai
ánh xuân nồng
Cho nên đêm
còn dậy hương
để dìu bước chân ai
trên đường
để nhìn xóm khuya
không buồn
vì người
biết mang tình thương.
Đường dài không bóng
xa nghe tiếng ai
ru mơ màng
mưa rơi rơi
xoá lối đi mòn
có đôi lòng
vẫn chờ mong.
4 3 2 1 Ai chia tay ai
đầu xóm vắng
im lìm
ai ru lên tia mắt
ngàn câu êm đềm
mong sao cho
duyên nghèo
mai nắng gieo thềm
đẹp kiếp sống thêm.
Màn đêm tịch liêu
nghe ai thoáng ru
câu mến trìu
nghe không gian
tiếng yêu thương nhiều
hứa cho đời
thôi đìu hiu.
Đêm tha hương
ai vọng trông
đêm cô liêu
chinh phụ mong
đêm bao cánh mưa
âm thầm
theo gió về
cuối cơn mộng
hẹn mai ánh xuân nồng
Cho nên đêm
còn dậy hương
để dìu bước chân ai
trên đường
để nhìn
xóm khuya không buồn
vì người
biết mang tình thương.
Màn đêm tịch liêu
nghe ai thoáng ru
câu mến trìu
nghe không gian
tiếng yêu thương nhiều
hứa cho đời
thôi đìu hiu.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke