MÃ SỐ BÀI HÁT
Bạn hãy nhớ mã số nếu cần tìm lại bài hát nhanh lần sau..

HƯỚNG DẪN

Tiếng hát thành viên Cài đặt echo Cài đặt microphone Hướng dẫn thu
   
TIẾNG HÁT HỘI VIÊN

LKAiKhoViAiTromNhinNha-TuiHat-2761390 download
LKNhatKyDoiToiTinhYeuTraLaiTrangSao-TuiHat-2836957 hq download
NoiBuonHoaPhuong-ChauHoangYen-2829582 hq download
HaiMuaNoel-ChauHoangYen-2839712 hq download
DuAnhNgheo-ChauHoangYen-2753309 download
HanMacTu-HoangYen-2752799 download
chi co ban be thoi thanh phong download
Little Love Fiona Fung - fiona download
Hổ download
Kiep Cam Ca - PhiTuyet fi ChangTrai802003 download
Kho vi yeu nang - Tony Nguyen download
Huong Toc Ma Non - PhiTuyet ft TranThu download
Hoang mang - Nhu Ngoc download
Hen Ho Dem Trang - PhiTuyet ft ChangTrai802003 download
Hello download
Hanh Trang Gia Tu -PhiTuyet ft ChangTrai802003 download
HANOIMUAVANGNHUNGCONMUA download
gapnhaulamngo - AVU download
Du Anh Ngheo - PhiTuyet ft TruongNguyenKR download
Forever and one - Nhu Ngoc download

Nơi upload nhạc của hội viên

 
2006 - 2012 SingKar.com @ Free online karaoke