HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDĂn Năn
Ngày mình yêu nhau
hai đứa ước mơ trầu cau
Em đâu có ngờ
rằng hai đứa xa nhau
Giờ buồn không anh
biết mộng xưa chẳng thành
Em tin không phải mình
mà vì đời chia rẽ
Chiều buồn trên mi
hai đứa giữa cơn hè li
Yêu thương kéo dài
ngày hai đứa chia tay
Một lần bên nhau
cung làm yêu suốt đời
Trong cơn mê đắm này
làm dấu buồn ăn năn
Sóng gió cuốn tới
lúc tình yêu mất rồi
Yêu thương đi hoang
trên vùng trăn trối buồn
Bánh xe tình yêu
mười năm chưa đến nơi
Ngàn xưa cho đến sau
tình yêu luôn đớn đau
Nước mắt nuối tiếc
chảy đầy trong đáy hồn
Ưu tư em mang theo
vòng tay rã rời
Nhớ thương từng đêm
về khoanh khui vết đau
Ngày vui đi quá mau
ngày buồn sao kéo dài
Ngày mình yêu nhau
hai đứa cũng không giàu sang
Em đâu có ngờ
tình yêu trích khăn tang
Đường trân đêm đêm
mắt buồn lo tủi hờn
Lang thang trên lối mòn
vì đời không tô son
Ngày đầu yêu nhau
hai đứa ước mơ trầu cau
Em đâu có ngờ rằng
hai đứa xa nhau
Một lần bên nhau
cũng làm yêu suốt đời
Trong cơn mê đắm này
làm dẫu buồn ăn năn
Sóng gió cuốn tới
lúc tình yêu mất rồi
Yêu thương đi hoang
trên vùng trăn trối buồn
Bánh xe tình yêu
mười năm chưa đến nơi
Ngàn xưa cho đến sau
tình yêu luôn đớn đau
Nước mắt nuối tiếc
chảy đầy trong đáy hồn
Ưu tư em mang theo
vòng tay rã rời
Nhớ thương từng đêm
về khoanh khui vết đau
Ngày vui đi quá mau
ngày buồn sao kéo dài
Ngày mình yêu nhau
hai đứa cũng không giàu sang
Em đâu có ngờ
tình yêu trích khăn tang
Đường trân đêm đêm
mắt buồn lo tủi hờn
Lang thang trên lối mòn
vì đời không tô son
Ngày đầu yêu nhau
hai đứa ước mơ trầu cau
Em đâu có ngờ rằng
hai đứa xa nhau
Một lần bên nhau
cũng làm yêu suốt đời
Trong cơn mê đắm này
làm dẫu buồn ăn năn
Một lần bên nhau
cũng làm yêu suốt đời
Trong cơn mê đắm này
làm dẫu buồn ăn năn
Một lần bên nhau
cũng làm yêu suốt đời
Trong cơn mê đắm này
làm dẫu buồn ăn năn


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke