HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAnh Không Níu Kéo
Hãy nín đi em
lệ rơi ướt vai rồi
Thôi thương anh làm chi
Lâu mắt đi em
gần hết đêm rồi
Vì ngày mai
em bước sang ngang
Dẫu biết rằng
tình là giây oán
Dẫu biết rằng hợp rồi tan
Dẫu biết rằng
cuộc tinh trái ngang
Đã lỡ yêu rồi
buồn cũng thế thôi
Khóc làm gì
để anh xót xa
Anh không trách
em đâu người ơi
Anh sẽ cười
nhìn em bước đi
Nước mắt anh
em không thấy đâu người ơi
Hãy tin rằng
thời gian sẽ trôi
và em sẽ
quên anh nhanh thôi người ơi
Sẽ chỉ còn
mình anh với anh
Và nỗi nhớ
xé nát từng đêm
Hãy nín đi em
lệ rơi ướt vai rồi
Thôi thương anh làm chi
Lâu mắt đi em
gần hết đêm rồi
Vì ngày mai
em bước sang ngang
Dẫu biết rằng
tình là giây oán
Dẫu biết rằng hợp rồi tan
Dẫu biết rằng
cuộc tinh trái ngang
Đã lỡ yêu rồi
buồn cũng thế thôi
Khóc làm gì
để anh xót xa
Anh không trách
em đâu người ơi
Anh sẽ cười
nhìn em bước đi
Nước mắt anh
em không thấy đâu người ơi
Hãy tin rằng
thời gian sẽ trôi
và em sẽ
quên anh nhanh thôi người ơi
Sẽ chỉ còn
mình anh với anh
Và nỗi nhớ
xé nát từng đêm
Khóc làm gì
để anh xót xa
Anh không trách
em đâu người ơi
Anh sẽ cười
nhìn em bước đi
Nước mắt anh
em không thấy đâu người ơi
Hãy tin rằng
thời gian sẽ trôi
và em sẽ
quên anh nhanh thôi người ơi
Sẽ chỉ còn
mình anh với anh
Và nỗi nhớ
xé nát từng đêm


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke