HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDChuyện Đời Tôi
Chuyện đời tôi
bây giờ buồn lắm bạn ơi
tôi có người yêu
si tiền hơn si tình
Em mơ nào nhà nào xe
Em mơ dệt mộng trời xa
Đêm đêm ao lụa
mờ thành
bà Hoàng thời nay
Người tôi yêu
dứt tình đành bỏ đi xa
Mang cả tình tôi
rao bán giữa chợ đời
không yêu mà đành lòng sao
Em đi làm vợ người ta
tham phú phụ bần
ôi tình mình
sao bạc như vôi
Người ơi
Chữ tình
em đổi em trắng thành đen
bao năm
tình nghĩa phai màu
Trôi theo
con nước qua cầu
Nguời ơi
chữ tiền mua
hạnh phúc được sao
Thời nay
tình nghĩa đâu cần
sao em đành
lòng quá phủ phàng
Ngày xưa kia
ai cũng nói mình đẹp đôi
cứ ngỡ ngày sau
hai đứa thành vợ chồng
nhưng nay tình đời đổi thay
em mang chữ tiền đi xa
còn tôi ở lại
với chữ tình
nghe sao đắng cay
Chuyện đời tôi
bây giờ buồn lắm bạn ơi
tôi có người yêu
si tiền hơn si tình
Em mơ nào nhà nào xe
Em mơ dệt mộng trời xa
Đêm đêm ao lụa
mờ thành
bà Hoàng thời nay
Người tôi yêu
dứt tình đành bỏ đi xa
Mang cả tình tôi
rao bán giữa chợ đời
không yêu mà đành lòng sao
Em đi làm vợ người ta
tham phú phụ bần
ôi tình mình
sao bạc như vôi
Người ơi
Chữ tình
em đổi em trắng thành đen
bao năm
tình nghĩa phai màu
Trôi theo
con nước qua cầu
Nguời ơi
chữ tiền mua
hạnh phúc được sao
Thời nay
tình nghĩa đâu cần
sao em đành
lòng quá phủ phàng
Ngày xưa kia
ai cũng nói mình đẹp đôi
cứ ngỡ ngày sau
hai đứa thành vợ chồng
nhưng nay tình đời đổi thay
em mang chữ tiền đi xa
còn tôi ở lại
với chữ tình
nghe sao đắng cay
nhưng nay tình đời đổi thay
em mang chữ tiền đi xa
còn tôi ở lại
với chữ tình
nghe sao đắng cay


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke