HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDCó Khi Nào Không Anh
I don't wanna
change my love
I don't wanna
change my mind
Sẽ mãi luôn yêu em
và nguyện luôn bên em
sẽ mãi không phôi pha
và trọn kiếp không phai
nhoà tình chúng ta
Do you know how i feel?
Anh
có khi nào buồn
anh gọi tên em
có không nơi anh
tình yêu trao em
hãy nói đi một lời
đừng để em
hoài mong đợi...
Em
khát khao thật nhiều
mong chờ tin yêu
từng tháng năm chờ đợi
lòng thêm hắt hiu
người sao vẫn cứ âm thầm
nào biết chăng tình yêu
này đã trao...
I don't wanna
change my mind
I don't wanna
change my love
Sẽ mãi luôn yêu em
và nguyện luôn bên em
sẽ mãi không phôi pha
và trọn kiếp không phai
nhoà tình chúng ta
Do you know how i feel?
I don't wanna
change my mind
I don't wanna
change my love
Sẽ mãi luôn yêu em
và nguyện luôn bên em
sẽ chẳng mang thương đau
và trọn kiếp không phai màu
tình chúng ta
I don't wanna
change my love
Anh
có khi nào buồn
anh gọi tên em
có không nơi anh
tình yêu trao em
hãy nói đi một lời
đừng để em
hoài mong đợi...
Em
khát khao thật nhiều
mong chờ tin yêu
từng tháng năm chờ đợi
lòng thêm hắt hiu
người sao vẫn cứ âm thầm
nào biết chăng tình yêu
này đã trao...
I don't wanna
change my mind
I don't wanna
change my love
Sẽ mãi luôn yêu em
và nguyện luôn bên em
sẽ mãi không phôi pha
và trọn kiếp không phai
nhoà tình chúng ta
Do you know how i feel?
I don't wanna
change my mind
I don't wanna
change my love
Sẽ mãi luôn yêu em
và nguyện luôn bên em
sẽ chẳng mang thương đau
và trọn kiếp không phai màu
tình chúng ta
I don't wanna
change my love
I don't wanna
change my mind
I don't wanna
change my love
Sẽ mãi luôn yêu em
và nguyện luôn bên em
sẽ mãi không phôi pha
và trọn kiếp không phai
nhoà tình chúng ta
Do you know how i feel?
I don't wanna
change my mind
I don't wanna
change my love
Sẽ mãi luôn yêu em
và nguyện luôn bên em
sẽ chẳng mang thương đau
và trọn kiếp không phai màu
tình chúng ta
I don't wanna
change my love


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke