HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDLẻ Loi
Sáng nay
em ra phố chợ
đi về một mình lẻ loi
Sáng nay em ra phố chợ
đi về nẻo đường mồ côi
Sáng nay em ra phố chợ
Đông người mà vẫn lẻ loi
Tối mai em ra phố chơi
Đông người đi về
một mình thôi
À ơi ơi à à ơi à à ơi
À ơi ơi à ơi à à ơi ơi
Đường đời diệu vợi xa xôi
Em còn đi mãi
đến cuối đất trời
Đi kiếm không rời
Để biết kiếp người
còn niềm vui
Sáng nay em ra phố chơi
Đông người mà vẫn lẻ loi
Tối mai em ra phố chơi
Sáng nay
em ra phố chợ
đi về một mình lẻ loi
Sáng nay em ra phố chợ
đi về nẻo đường mồ côi
Sáng nay em ra phố chợ
Đông người mà vẫn lẻ loi
Tối mai em ra phố chơi
Đông người đi về
một mình thôi
À ơi ơi à à ơi à à ơi
À ơi ơi à ơi à à ơi ơi
Đường đời diệu vợi xa xôi
Em còn đi mãi
đến cuối đất trời
Đi kiếm không rời
Để biết kiếp người
còn niềm vui
Sáng nay em ra phố chơi
Đông người mà vẫn lẻ loi
Tối mai em ra phố chơi
À ơi ơi à à ơi à à ơi
À ơi ơi à ơi à à ơi ơi
Đường đời diệu vợi xa xôi
Em còn đi mãi
đến cuối đất trời
Đi kiếm không rời
Để biết kiếp người
còn niềm vui
Sáng nay em ra phố chơi
Đông người mà vẫn lẻ loi
Tối mai em ra phố chơi


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke