HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDLung Linh Giọt Mưa
Chiều mùa thu lá bay
Ngàn cơn gió
hắt hiu trong chiều
Ngồi trong mưa nhớ em
Em có biết
anh đang mong chờ em đó
Nhìn hạt mưa rớt rơi
Ngàn chiếc lá
nhẹ trôi cuối trời
Dù xa vắng
Lòng anh vẫn
ngàn năm khó phai
Dù mưa mãi
quyện trong gió
Anh vẫn mong chờ
Cho lung linh giọt mưa buồn
Em có biết
anh đang âu sầu
Xin mưa rơi vào tim sầu
Để người biết
ai chờ bóng ai
Cho lung linh
giọt mưa đầu
Người yêu hỡi
tiếng mưa lạnh lùng
Anh lang thang
ngoài mưa buồn
Xin cho trái
tim đừng hắt hiu
Chiều mùa thu lá bay
Ngàn cơn gió
hắt hiu trong chiều
Ngồi trong mưa nhớ em
Em có biết
anh đang mong chờ em đó
Nhìn hạt mưa rớt rơi
Ngàn chiếc lá
nhẹ trôi cuối trời
Dù xa vắng
Lòng anh vẫn
ngàn năm khó phai
Dù mưa mãi
quyện trong gió
Anh vẫn mong chờ
Cho lung linh giọt mưa buồn
Em có biết
anh đang âu sầu
Xin mưa rơi vào tim sầu
Để người biết
ai chờ bóng ai
Cho lung linh
giọt mưa đầu
Người yêu hỡi
tiếng mưa lạnh lùng
Anh lang thang
ngoài mưa buồn
Xin cho trái
tim đừng hắt hiu
Cho lung linh giọt mưa buồn
Em có biết
anh đang âu sầu
Xin mưa rơi vào tim sầu
Để người biết
ai chờ bóng ai
Cho lung linh
giọt mưa đầu
Người yêu hỡi
tiếng mưa lạnh lùng
Anh lang thang
ngoài mưa buồn
Xin cho trái
tim đừng hắt hiu


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke