HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORD



Nếu Em Có Hai Trái Tim
Một trái tim
yêu cả hai
làm như thế
có được không
hay là em có
hai quả tim
nếu thế thì anh
sẽ câm nín nhưng mà
không có chuyện đó đâu
Ngày trước yêu nhau
em tự hứa rằng
trái tim chỉ mình anh
nhưng giờ em yêu
thêm một người
khiến cho cả anh
và người ta
bây giờ phải khổ đau
vì em
đớn đau vì em
Bao nhiêu ngày qua
anh cứ nghĩ em thật tâm
bao nhiêu ngày qua
anh đã yêu không hoài nghi
bao nhiêu ngày qua
anh cứ nghĩ chỉ mình anh
chỉ mình anh
trong trai tim của em
nhưng anh ngờ đâu
khi vắng anh bên cạnh em
em đã cất bước
vui cùng ai
khiến cho lòng anh
thật đau nhói
khi nhìn thấy
em đi cùng ai
mà người đó
cũng giống như anh
luôn nghĩ em thật tâm
Một trái tim
yêu cả hai
làm như thế
có được không
hay là em có
hai quả tim
nếu thế thì anh
sẽ câm nín nhưng mà
không có chuyện đó đâu
Ngày trước yêu nhau
em tự hứa rằng
trái tim chỉ mình anh
nhưng giờ em yêu
thêm một người
khiến cho cả anh
và người ta
bây giờ phải khổ đau
vì em
đớn đau vì em
Nhưng anh ngờ đâu
khi vắng anh bên cạnh em
em đã cất bước
vui cùng ai
khiến cho lòng anh
thật đau nhói
khi nhìn thấy
em đi cùng ai
mà người đó
cũng giống như anh
luôn nghĩ em thật tâm
Một trái tim
yêu cả hai
làm như thế
có được không
hay là em có
hai quả tim
nếu thế thì anh
sẽ câm nín nhưng mà
không có chuyện đó đâu
Ngày trước yêu nhau
em tự hứa rằng
trái tim chỉ mình anh
nhưng giờ em yêu
thêm một người
khiến cho cả anh
và người ta
bây giờ phải khổ đau
vì em
đớn đau vì em
Một trái tim
yêu cả hai
làm như thế
có được không
nếu thế thì anh
sẽ câm nín nhưng mà
không có chuyện đó đâu
Ngày trước yêu nhau
em tự hứa rằng
trái tim chỉ mình anh
nhưng giờ em yêu
thêm một người
khiến cho cả anh
và người ta
bây giờ phải khổ đau
vì em
đớn đau vì em


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke