HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDSon
Em bước í chòng chành
trên con dốc í tuổi em
mặt trới tưng tửng lăn dài
sau lưng thòn
chặng vặng
cuốc mộc cua giòn
í tiếng kêu xa
Gập Gềnh kiếp đoạn trường
tất ta tất tửơi
bước í tồng xường
ngại ngần i cái chi
nợ nần thế gian
í i a i a í á í a a ya h
í a í a í a hơ ...
Em đẹp em xinh
em con nước em đang tràn
non í thời non xanh
nước í thời nước biếc
con trăn vẫn tròn
em phấn son
í a ôi a á
quay vẫn con quay quay
anh mơ giấc mơ say tình
say người anh yêu
say người anh thương
đêm phơi nõn nà
em vẫn son
í à ôi a à a à ôi
Em bước í chòng chành
trên con dốc í tuổi em
mặt trới tưng tửng lăn dài
sau lưng thòn
chặng vặng
cuốc mộc cua giòn
í tiếng kêu xa
Gập Gềnh kiếp đoạn trường
tất ta tất tửơi
bước í tồng xường
ngại ngần i cái chi
nợ nần thế gian
í i a i a í á í a a ya h
í a í a í a hơ ...
Em đẹp em xinh
em con nước em đang tràn
non í thời non xanh
nước í thời nước biếc
con trăn vẫn tròn
em phấn son
í a ôi a á à ôi a...
à ôi
quay vẫn con quay quay
anh mơ giấc mơ say tình
say người anh yêu
say người anh thương
đêm phơi nõn nà
em vẫn son
í à ôi a à a ... à ôi


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke