SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MIDI KARAOKE

Vietnamese Karaoke English Karaoke Francais Karaoke Chinese Karaoke Korean Karaoke Japanese Karaoke Italian Karaoke Spanish Karaoke Filipino Karaoke

MP3 KARAOKE

New Karaoke Nhac Tre Nhac Tru tinh Nhac ngoai loi Viet Nhac Hoa loi Viet Nhac Anh My Nhac Phap Nhac Dan ca Nhac Tan co Nhac Thieu Nhi Nhac Tinh ca Nhac Truyen thong
   
The song list on singingCùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài - Truyền Thống Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao - Truyền Thống Miền Nam Nhớ Mãi Ơn Người - Truyền Thống Mở đường - Truyền Thống Trường Ca Sông Lô - Truyền Thống Cô Gái Pa Kô - Truyền Thống Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng - Truyền Thống Nam Bộ Kháng Chiến - Truyền Thống Nắng ấm Quê Hương - Truyền Thống Ngọn Đèn Đứng Gác - Truyền Thống Người Chiến Sĩ ấy - Truyền Thống Người Chiến Sĩ Miền Tây - Truyền Thống Người Lính Già Vui Vẻ - Truyền Thống Người Sống Mãi Trong Lòng Miền Nam - Truyền Thống Nhớ Ơn Bác - Truyền Thống Nhớ Về Hà Nội - Truyền Thống Như Anh Đã Hẹn - Truyền Thống Những Bông Hoa Trên Tuyến Lửa - Truyền Thống Những Bông Hoa Trong Vườn Bác - Truyền Thống Những Vết Chai Cho Tổ Quốc - Truyền Thống Nổi Lửa Lên Em - Truyền Thống Qua Sông - Truyền Thống Quê Em Miền Trung Du - Truyền Thống Rạng Đông Trên Quê Hương Việt Nam - Truyền Thống Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư - Truyền Thống Sài Gòn Quật Khởi - Truyền Thống Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam - Truyền Thống Tấm áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa - Truyền Thống Tàu Anh Qua Núi - Truyền Thống Thanh Niên Làm Theo Lời Bác - Truyền Thống Thanh Niên Vì Ngày Mai - Truyền Thống Thanh Niên Xung Phong - Truyền Thống Tiến Bước Dưới Quân Kỳ - Truyền Thống Tiến Về Sài Gòn - Truyền Thống Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo - Truyền Thống Tiếng Đàn Ta Lư - Truyền Thống Tiếng Gọi Thanh Niên - Truyền Thống Tiếng Hát Giữa Rừng Pắc Bó - Truyền Thống Tiếng Hát Những Đêm Không Ngủ - Truyền Thống Tiểu Đoàn 307 - Truyền Thống Tình Bác Sáng Đời Ta - Truyền Thống Tình Đồng Chí - Truyền Thống Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát - Truyền Thống Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây - Truyền Thống Tự Nguyện - Truyền Thống Vì Độc Lập Tự Do Cả Nước Lên Đường - Truyền Thống Vì Nhân Dân Quên Mình - Truyền Thống Việt Nam Quê Hương Tôi - Truyền Thống Xếp Bút Nghiên - Truyền Thống Xuân Chiến Khu - Truyền Thống Hành Quân Xa - Truyền Thống
2006 - 2012 SingKar.com @ Free online karaoke