HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNăm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng
4 3 2 1 Năm anh em trên
một chiếc xe tăng
như năm bông hoa
nở cùng một cội
như năm ngón tay
trên một bàn tay
đã xung trận
cả năm người
như một ha ha
Vào lính xe tăng
anh trước anh sau
cái nết ở ăn
mỗi người một tính
nhưng khi hát ta
hòa cùng một nhịp
một người đau ta
tất cả quên ăn
Năm anh em
mỗi đứa một quê
đã lên xe ấy
là cùng một hướng
nổ máy lên là
một dạ xung phong
trước quân thù
lòng chỉ biết
có tiến công ha ha
Năm anh em ta
mang năm cái tên
ấy khi lên xe không
còn tên riêng nữa
trên tháp pháo
một ngôi sao màu lửa
năm quả tim
chung nhịp đập
rộn ràng
Một con đường
đất đỏ như son
một màu rừng xanh
bạt ngàn hy vọng
một ý chí bay ra
đầu ngọn súng
một niềm tin
quyết thắng
trong trận này ha há
Năm anh em ta
mang năm cái tên
ấy khi lên xe không
còn tên riêng nữa
trên tháp pháo
một ngôi sao màu lửa
năm quả tim
chung nhịp đập
rộn ràng
Một con đường
đất đỏ như son
một màu rừng xanh
bạt ngàn hy vọng
một ý chí bay ra
đầu ngọn súng
một niềm tin
quyết thắng
trong trận này ha hơ.
4 3 2 1 Năm anh em trên
một chiếc xe tăng
như năm bông hoa
nở cùng một cội
như năm ngón tay
trên một bàn tay
đã xung trận
cả năm người
như một ha ha
Vào lính xe tăng
anh trước anh sau
cái nết ở ăn
mỗi người một tính
nhưng khi hát ta
hòa cùng một nhịp
một người đau ta
tất cả quên ăn
Năm anh em
mỗi đứa một quê
đã lên xe ấy
là cùng một hướng
nổ máy lên là
một dạ xung phong
trước quân thù
lòng chỉ biết
có tiến công ha ha
Năm anh em ta
mang năm cái tên
ấy khi lên xe không
còn tên riêng nữa
trên tháp pháo
một ngôi sao màu lửa
năm quả tim
chung nhịp đập
rộn ràng
Một con đường
đất đỏ như son
một màu rừng xanh
bạt ngàn hy vọng
một ý chí bay ra
đầu ngọn súng
một niềm tin
quyết thắng
trong trận này ha há
Năm anh em ta
mang năm cái tên
ấy khi lên xe không
còn tên riêng nữa
trên tháp pháo
một ngôi sao màu lửa
năm quả tim
chung nhịp đập
rộn ràng
Một con đường
đất đỏ như son
một màu rừng xanh
bạt ngàn hy vọng
một ý chí bay ra
đầu ngọn súng
một niềm tin
quyết thắng
trong trận này ha hơ.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke